Bơm định lượng hóa chất Pulsafeeder - mỹ

Là loại bơm định lượng của tập đoàn Index - USA. vật liệu chế tạo đa dạng PP, PVC, PTFE, SS 316 ...
Dải Lưu lượng từ 0.47 l/h cho tới 60 l/h
Áp suất: 2 - 7 bar

Đặc tính kỹ thuật của bơm định lượng Pulsafeeder

- Tự mồi

- Điều chỉnh lưu lượng bằng tay

- Có thiết bị bảo vệ tự động khi điện áp thay đổi

- Có thiết bị bảo  vệ tự động khi máy bơm bị tăng nhiệt

- Dưới đây là bảng mô tả vật liệu máy bơm

- An toàn, dễ dàng vận chuyển

 

Sắp xếp theo: