Cách tính lưu lượng nước của máy bơm chuẩn xác (Cực Dễ)

 

Khi bàn về hiệu suất của máy bơm, là lúc chúng ta nói tới tốc độ dòng chất lỏng chảy qua máy bơm hay chính là lưu lượng nước của máy bơm đó. Bài viết này sẽ cung cấp cho bạn cách tính lưu lượng nước của máy bơm và hiểu về hiệu suất của bơm liên quan đến kiến các thông số kỹ thuật của bơm.

cach tinh luu luong nuoc cua may bom

Lưu lượng nước của máy bơm là gì?

Lưu lượng bơm được ký hiệu là Q, nó còn được gọi là công suất. HIểu rằng, là thể tích của chất lỏng đi qua máy bơm trong một thời gian nhất định (tính bằng gallon mỗi phút, gpm). Nó xác định tốc độ mà một máy bơm có thể đẩy chất lỏng qua hệ thống. Trong một số trường hợp, tốc độ dòng chảy khối (ṁ) cũng được sử dụng, mô tả khối lượng qua bơm theo thời gian. Tốc độ dòng chảy liên quan đến tốc độ dòng chảy khối lượng theo mật độ chất lỏng (ρ) thông qua phương trình:

m = ρ x Q

Khi chọn máy bơm, phải cân nhắc sao cho lưu lượng của máy bơm phải phù hợp với lưu lượng dòng chảy theo yêu cầu của ứng dụng hoặc hệ thống.

Cách tính lưu lượng nước của máy bơm

cach tinh luu luong nuoc cua may bom

Lưu lượng của máy bơm nước được tính bằng m3/h hoặc L/phút (L/m). Bạn sẽ chọn thông số Q trên máy bơm theo nhu cầu của mình sử dụng. Ví dụ:

Bạn cần bơm đầy 1 bể nước 3m3 trong thời gian là 1 tiếng đồng hồ. Vậy bạn sẽ chọn loại bơm có thông số Q = 3 m3/h.

Hoặc, bạn muốn bơm đầy 2 bể, mỗi bể 4m3 trong thời gian 1 tiếng. Vậy bạn sẽ chọn loại bơm có thông số Q = 8 m3/h.

Rất đơn giản đúng không nào, xác định rõ nhu cầu, sau đó tính toán đơn giản và chọn lưu lượng bơm.

Các thông số khác cần quan để chọn máy bơm phù hợp

Áp suất

Là lực trên một đơn vị diện tích điện trở trong hệ thống. Xếp hạng áp suất của một máy bơm xác định mức độ nó có thể xử lý hoặc vượt qua. Nó có đơn vị tính là bar hoặc psi (pound per inch). Áp suất, kết hợp với lưu lượng dòng chảy và công suất, được sử dụng để mô tả hiệu suất của bơm. 

Khi chọn máy bơm, áp suất vận hành hoặc lưu lượng định mức của bơm phải bằng hoặc lớn hơn áp suất cần thiết cho hệ thống ở tốc độ dòng chảy mong muốn.

Cột áp

Cột áp là chiều cao trên đầu hút mà máy bơm có thể nâng chất lỏng. Đây là một phép đo ngắn của điện trở hệ thống (áp suất) không phụ thuộc vào trọng lượng riêng của chất lỏng. Nó được định nghĩa là năng lượng cơ học của dòng chảy trên mỗi đơn vị trọng lượng. Nó được biểu thị bằng chiều cao cột của nước tính bằng feet (ft) hoặc mét (m). Nói cách khác, nếu nước được bơm thẳng lên, cột áp bơm tương đương với chiều cao mà nó đạt được.

Cột áp bơm (H) có thể được chuyển đổi thành áp suất (P) bằng cách sử dụng trọng lượng riêng (SG) của chất lỏng theo phương trình:

P = 0,434 • H • (SG)

hoặc theo mật độ của chất lỏng (ρ) và gia tốc do trọng lực (g):

P = H • ρ • g

Khi chọn máy bơm ly tâm, đầu bơm định mức phải bằng hoặc lớn hơn tổng đầu của hệ thống (tổng đầu động hoặc TDH) ở tốc độ dòng mong muốn.

Đường cong hiệu suất bơm

Tất cả các máy bơm đều có đường cong mô tả đặc tính hoặc hiệu suất tốc độ dòng chảy được tạo ra ở mức ròng hoặc tổng cột áp. Thông số kỹ thuật bơm liên quan đến cột áp và tốc độ dòng chảy tương quan với những gì được tìm thấy trên đường cong đặc trưng của nó.

Một đường cong đơn giản hóa cho một máy bơm ly tâm sẽ trông giống như thế này:

cach tinh luu luong nuoc cua may bom

Đường cong bơm minh họa tổng đầu có sẵn ở một tốc độ dòng chảy nhất định của bơm. Nói chung, nhiều đầu có sẵn trong máy bơm khi tốc độ dòng chảy giảm. Các nhà sản xuất thường chỉ định một điểm hiệu quả tối ưu hoặc tốt nhất (BEP) của đường cong, được biểu thị trong biểu đồ này bằng đường chấm chấm. Do đó, máy bơm này chạy tốt nhất khi cung cấp đầu lưới 100ft, sẽ cung cấp tốc độ dòng chảy là 23 gpm.

Khi chọn một máy bơm để kết hợp vào một hệ thống, người dùng nên ánh xạ đường cong hệ thống dọc theo đường cong bơm. Một sự kết hợp đơn giản của đường cong này có thể trông giống như thế này:

cach tinh luu luong nuoc cua may bom

 

Chia sẻ:

Bài viết cùng danh mục:

Viết Bình luận

Gọi ngay
Web Analytics